Rabu, 10 Jun 2009

PEMUDA DAN PERUBAHAN

kebelakangan ini slogan “Perubahan” acap kali di laungkan. Sebelum itu aliran tersebut mendakwa mereka sebagai kumpulan revolusi. Marxisme merupakan aliran yang paling menonjol meyakini bahawa perubahan mestilah dengan paksaan atau kekerasan. Karl Marx secara jelas mengemukakan padangannya tentang cara yang perlu di pegang oleh Gerakan Komunis untuk merubah kemasyarakatan dan sistem kapitalis, katanya: “Tidak ada jalan lain bagi menggantikan kapitalis dengan sosialis kecuali hanya dengan revolusi."

Pemuda tentunya menjadi medan yang menjadi tumpuan bagi semua aliran yang merancang untuk melakukan perubahan. Revolusi-revolusi dan penggulingan-penggulingan yang telah berlaku dan akan berlaku di seluruh dunia telah dan akan menjadikan pemuda sebagai asas usaha mereka mencapai tujuan tersebut.

Bagaimana Islam menitik beratkan golongan pemuda? Apakah peranan pemuda dalam perubahan Islam yang dicita-citakan? Dan apakah ciri-ciri Perubahan Islam?

Semuanya itu akan kita bincangkan pada ruangan pertemuan yang menyusul (InsyaAllah), jumpa lagi.

Sumber: Sedutan penulisan Fathi Yakan dalam bukunya Assyabab wa-Attaghyir.

Tiada ulasan: